Във Варна и Бургас спряха обществени поръчки за десетки милиони

Кметовете на Варна и Бургас Иван Портних и Димитър Николов са се разпоредили за спирането на обществени поръчки за десетки милиони. Според Дарик решението е взето след разговор на премиера Борисов с двамата градоначалници. Търговете вероятно ще бъдат обявени и проведени след време, вече по изменения Закон за обществените поръчки.

Във Варна се преустановяват обществените поръчки за избор на изпълнители на „Инженеринг – реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – кк Златни пясъци“, на стойност 24 487 642, 40 лв., и „Строителство, основен ремонт, реконструкция, текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Варна – на стойност 120 милиона лева. И за двете обществени поръчки няма излъчени победители.

В Бургас е прекратена обществената поръчка за проектиране и изграждане на „Спортен комплекс с покрит басейн” в к-с „Славейков”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.