ВАС потвърди уволнението на Мирослава Тодорова

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди решението на Висшия съдебен съвет (ВСС), с което бе уволнена съдията от Софийския градски съд Мирослава Тодорова, която доскоро бе и председател на Съюза на съдиите в България, съобщи  „Правен свят”. Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС.

На 12 юли 2012 г. ВСС уволни съдия Тодорова за системно неспазване на сроковете за написване на делата, а конкретният повод – забавено с 4 години и 8 месеца написване на мотивите по дело за отвличане, поради което то е било прекратено заради изтичане на абсолютната давност, към което бяха присъединени още две дела.

Тричленният състав на ВАС отхвърля почти всички мотиви в жалбата на съдия Тодорова – не приема, че има нарушено право на защита, защото не е била изслушана на заседанието на ВСС; отхвърля възраженията, че решението е взето от пристрастен орган, което е довело до несправедлив процес срещу Тодорова по смисъла на Европейската конвенция за правата на човека; не приема, че ВСС първо е трябвало да гласува предложението на бившия вече представляващ съвета проф. Анелия Мингова за налагане на по-леко наказание; отхвърля възраженията на съдия Тодорова за това, че сигналът за делото с изтекла давност е подадено във ВСС от председателя на САС Веселин Пенгезов, като той не е сигнализирал съвета за други такива случаи; не смята, че има нарушения на материалния и процесуалния закон, изтъква, че съдия Тодорова не е била една от най-натоварените магистрати в СГС.

Тричленният състав на ВАС осъжда съдия Тодорова да заплати на ВСС 150 лева юрисконсултско възнаграждение.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.