ВАС потвърди глобата от половин милион, наложена от КЗК на “Кауфланд”

 

Върховният административен съд потвърди решение на КЗК, постановено по преписка № КЗК-113/2014 г., с което Комисията налага имуществена санкция на „Кауфланд България ЕООД енд Ко” КД в размер на 542 662.50 лв. (петстотин четиридесет и два шестстотин шестдесет и два лева и петдесет стотинки) за заблуждаваща реклама (нарушение на чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК).

Проучването на Комисията през 2014 г. установи, че рекламното послание „най-ниски цени”, използвано в рекламна кампания на Кауфланд има заблуждаващ характер, тъй като дружество на практика не предлага най-ниска цена на пазара. В своето решение ВАС споделя констатациите на Комисията за извършеното нарушение. Според Съда предприятието, твърдейки че гарантира „най-ниска цена” на определени продукти, демонстрира пред клиентите и конкурентите си, задълбочено познаване на пазара, целейки да ги убеди категорично, че стоките действително се предлагат на „най-ниска цена”. Използваната сравнителна степен в общоприетия смисъл има и може да има едно единствено значение – че към определен момент никъде другаде в търговската мрежа няма по-ниски цени от тези, предлагани от Кауфланд и поради това се внушава на средния потребител, че е най-изгодно да купи определени стоки и в този момент от магазин на Кауфланд, а не от конкурент. В този смисъл, ВАС заключава, че посланията са подвеждащи или способни да подведат лицата, до които са адресирани или достигат.

В съответствие с чл. 104 от ЗЗК всяко физическо или юридическо лице, на което са причинени вреди в резултат на установеното нарушение, има право на обезщетение, а влязлото в сила решение на ВАС има обвързваща сила за гражданския съд, пред който е предявен искът за обезщетение по реда на ГПК.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.