ВАС отмени решение на кабинета “Борисов” за златно-сребърна концесия

Днес, в София, окончателно беше отменено решение на Министерски съвет от 07.10.2011 год.и с това беше анулирана концесията за добив на златно-сребърни руди от находището „Диканите” в участъка „Вакарелец” в землищата на радомирските села Горна Диканя и Долна Диканя, област Перник, съобщиха от гражданската организация, инициирала съдебния процес.

Петчленен състав на Върховния административен съд остави в сила решението от 27.2.2013 год. на тричленния състав на Върховния административен съд, който още преди пет месеца определи, че Министерски съвет е дал концесия за добив на златно-сребърни руди от „Диканите” в нарушение на Закона за опазване на околната среда. Допуснато е разминаване между приетото правителствено решение и обнародвания текст.

Върховният административен съд е установил, че при провеждане на процедурата за отдаване на концесия за добив на подземни богатства са допуснати съществени нарушения на административно – производствените правила и материалния закон.

Освен това е допуснато и грубо разминаване между текста на решение № 748, прието на заседанието на Министерския съвет от 07.10.2011 год. и обнародвания по-късно текст на това „решение“ в Държавен вестник. Според съда, това е съществено нарушение на административно-производствените правила.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.