ВАС отмени постановлението на МС за минималната заплата

Главният прокурор Сотир Цацаров: Оправдателните присъди станаха прекалено много

Тричленен състав на Върховния административен съд с председател Йордан Константинов и членове Светлозара Анчева и Маруся Димитрова е отменил постановлението на Министерски съвет от декември миналата година, с което бе определен размера на минималната работна заплата (МРЗ) през 2015 г. С това постановление МРЗ стана 360 лева от 1 януари, като от 1 юли трябваше да бъде увеличена с още 20 лева.

Това правителствено постановление беше атакувано от три от работодателските организации, участващи в Националния съвет за тристранно сътрудничество. От Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) поискаха ВАС да отмени увеличението на МРЗ, защото не е обсъдено от партньорите в тристранката, въпреки че това е задължително.

ВАС изцяло е възприел аргументите на работодателите, става ясно от решението му.

“Обстоятелството, че Министерският съвет не е длъжен да се съобразява с изразеното становище на работодателските организации, не означава, че не трябва се спазва процедурата по приемането на подзаконовия нормативен акт, а тя не подлежи на разширително тълкуване от страна на издателя на акта, а се спазва стриктно, така както е предвидено от законодателя. В процесния случай тази процедура по провеждане на консултации на основание чл. 3 и чл. 3а КТ, която съставлява част от процедурата по приемане на постановлението, не е спазена”, пише в решението на ВАС. От него става ясно още, че на 11 декември 2014 г. е проведено заседание на постоянната комисия по доходи и жизнено равнище към НСТС, на което представителите на работодателските организации са обявили, че не подкрепят проекта за увеличение на МРЗ и комисията е предложила проектът да бъде внесен за разглеждане в НСТС, но правителството не е направило това.

“Обстоятелството, че МС не е длъжен да се съобразява с изразеното становище на работодателските организации, не означава, че не трябва да спазва процедурата по приемането на подзаконовия нормативен акт, а тя не подлежи на разширено тълкуване от страна на издателя на акта, а се спазва стриктно така, както е предвидено от законодателя”, пише още в мотивите на Върховния административен съд.

Решението на ВАС подлежи на обжалване пред 5-членен състав на ВАС в 14-дневен срок.

По-късно днес, на заседанието на правителството стана ясно също, че решението на ВАС за отмяна на постановлението за определяне на нов размер на минималната работна заплата от 1 януари 2015 г. няма да бъде обжалвано. Кабинетът ще се съобрази с мотивите на съда и в максимално бързи срокове, при спазване на процедурите, ще прегласува постановлението.

Свързани публикации

2 Comments

  1. Защото за да ги отменят някой трябва да заведе дело, да обжалва.

  2. Браво, защо обаче и другите неконсултирани решения не ги отменят?

Leave a Reply

Your email address will not be published.