ВАС отложи за 9 февруари делото за лиценза на КТБ

За да даде възможност на КТБ и на БНБ да изразят становище по исканията за спиране, за събиране на доказателства и за допустимост на жалбите, ВАС отложи за 9 февруари делото за отнетия от БНБ лиценз на Корпоративна търговска банка (КТБ). Страни по него са двамата най-големи акционери в КТБ – “Бромак” и “Бългериан акуизишън къмпани”, както и двама по-малки акционери – отстраненият изпълнителен директор на банката Орлин Русев и Вера Ахундова. Страна по делото стана и КТБ като юридическо лице, но днес тя нямаше представител в съдебната зала.

Делото започна с искания за отводи и спиране на процеса, изтъква в информацията си специализираният сайт “Правен свят”. Адвокатът на “Бромак” Менко Менков поиска отвод на всички членове на съдебния състав, както и на цялото Седмо отделение на ВАС. Освен това адвокат Менков настоя делото да бъде спряно, докато петчленни състави на ВАС не се произнесат окончателно по това дали вложителите в КТБ и изпълнителните ѝ директори имат правен интерес да са страни в процеса. Тези исканията на защитника бяха отхвърлени от съдебният състав, но има и други възможни причини делото да спре – наличието на друго дело, заведено от “Бромак” с искане за отмяната на решението на БНБ за назначаване на Станислав Лютов и Елена Костадинчев за квестори на КТБ. Според Менко Менков двамата не отговарят на изискванията на закона, за да поемат квестурата на банка и ако ВАС отмени решението за назначаването им, това ще направи всички действия на квесторите нищожни, което на свой ред ще повлече нищожност и на решението на БНБ за отнемането на лиценза. Затова, според Менков, делото за лиценза трябвало да изчака окончателното решаване на това за законността на квесторите.

Съдебният състав отказа да се произнесе днес по това искане. Причина за това стана конституирането на самата КТБ като страна по делото в днешното заседание. Банката обаче нямаше представител в залата. Съдът не посочи кой трябва да представлява КТБ – дали квесторите или Управителният ѝ съвет, който в момента е без оперативни правомощия. Оказа се, че днес на съдебното заседание без представител е и УС на БНБ, който е страна в процеса.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.