Вапцаров, Дебелянов и Ботев се паднаха на кандидат-студентския изпит в СУ

Отменят задочната форма на обучение по право

Никола Вапцаров, Димчо Дебелянов и Христо Ботев ще тестват знанията на кандидат-студентите по литература в Софийски университет.

1423 младежи са дали заявка за участие в предварителния изпит по български език и литература в Алма Матер тази година.

Младежите ще пишат по една от следните две теми: „Живот и мечта в поезията на Никола Вапцаров”, и съпоставка между два цитата от „Сиротна песен” на Дебелянов и „Хайдути” на Ботев:

„…Ще си отида от света –
тъй както съм дошъл, бездомен,
спокоен като песента,
навяваща ненужен спомен” (Сиротна песен” на Дебелянов)

и

„…Затуй му пее песента
на Странджа баир гората,
на Ирин-Пирин тревата…”( „Хайдути” на Ботев)

Заместник-ректорът по учебната дейност на Софийския университет “Св. Климент Охридски” доц. Стефанова поздрави кандидат-студентите. Тя изрази убеждението си, че всички ще се справят добре на традиционно най-интересния изпит и пожела успех на всички. Председател на изпитната комисия е проф. Бойко Пенчев.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Психология; Културология; Библиотечно-информационни науки; Архивистика и документалистика; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Арменистика и Кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.