ВАП проверява т.нар. „гонки“ по реда на надзора за законност

Във връзка със зачестилите пътнотранспортни произшествия и постоянно увеличаващите се сигнали за фрапиращи и тежки нарушения на правилата за движение по пътищата при провеждане на т.нар. „гонки“ на 22 октомври 2015 г. Върховната административна прокуратура възложи на министъра на вътрешните работи в изпълнение на предоставените му правомощия по ЗМВР предприемане на действия в следните насоки:

1. Създаване на необходимата организация за активизиране на действията на контролните органи на територията на цялата страна с цел установяване на места и участници в посочените по-горе противоправни прояви.

2. Предприемане на действия с оглед превенция на нарушенията, както и действия за реализиране на административнонаказателната отговорност на виновните лица.

3. Предприемане на действия с оглед предотвратяване на престъпления по чл.342, ал.1 НК за причиняване на смърт на пътя;

4. Предприемане на действия за налагане на принудителни административни мерки по ЗДвП;

Информация за набелязаните мерки следва да постъпи във ВАП в 10-дневен срок, а в едномесечен срок следва да постъпят данни за резултатите от предприетите действия.

През 2009 г. ВАП е възложила проверка на Окръжните прокуратури и Областните дирекции на МВР да установят местата на територията на цялата страна, на които се провеждат нерегламентирани състезания с МПС. Установени са 172 лица, които са участвали в провежданите състезания и 59 места, на които са организирани и провеждани т.нар. „гонки“. Съставени са 147 акта за административно нарушение (АУАН по ЗДвП) и 92 предупреждения по чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗМВР. За предотвратяване на установените нарушения са изготвени предложения за промяна на хоризонталната и вертикална маркировка, поставяне на допълнителни пътни знаци и препятствия, с оглед на ограничаване на скоростта на движение в участъците, на които е установено, че се провеждат нерегламентирани състезания.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.