Ваня Стойнева става зам.-министър на труда и социалната политика

Ваня Стойнева е назначена на поста заместник-министър на труда и социалната политика от днес. Тя ще отговаря за реализацията на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съобщиха от МТСП.

В тази сфера Ваня Стойнева вече има сериозен професионален опит, защото идва от дирекция "Национален фонд" в Министерство на финансите. Това е сертифициращият орган по оперативните програми, финансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Преди това тя е заемала експертни и ръководни позиции в дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в МИЕТ – управляващ орган на оперативна програма " Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г" и изпълнителна агенция по програма ФАР.

Била е също началник сектор "Мониторинг" в дирекция "Предприсъединителни програми и проекти" на Министерството на икономиката. Има опит също като координатор на проект "Инициативи на пазара на труда" в Министерството на труда и социалната политика. Владее свободно английски и френски език.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.