Ваньо Танов обяви конкурс за шеф на Свиленградската митница

Със заповед на директора на Агенция “Митници”, на основание Закона за държавния служител и във връзка с Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, е обявен конкурс за длъжност “началник на митница” в Митница Свиленград, съобщи БНР. На 9 август служебният министър на финансите Румен Порожанов нареди на доскорошния директор митниците Павел Тонев да прекрати конкурсната процедура за избор на началник на Митница Свиленград след получен на 8 август сигнал за нередности по конкурса. Тогава бе възложено на Инспектората на Министерството на финансите да извърши проверка по случая.

Кандидатите трябва да притежават висше образование в областта на социалните, стопанските и правните науки с минимална образователна степен “магистър”. От кандидатите се изисква също 7 години професионален опит, както и пет години професионален опит на ръководна длъжност.

Кандидатите ще преминат през защита на концепция за стратегическо управление на тема: “Управление на дейностите в Митница Свиленград, свързани с подобряване на събираемостта на държавните вземания” и през интервю. Срокът за подаване на документи е 8 септември 2014 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.