В Женева МОТ обсъжда миграцията и световния трудов пазар

103-та сесия Международна конференция на труда се провежда в Женева

До 12 юни в Женева продължава работата на 103-та сесия Международна конференция на труда (МОТ) с участието на хиляди делегати – представители на правителства, работодатели и работници, информираха от БТПП.

Конференцията се председателства от Даниел Фунес, избран наскоро за президент на Международната организация на работодателите (МОР), в която членува и БТПП. Фокусът на докладите е върху влиянието на миграцията върху глобалния трудов пазар. На практика всяка страна е свързана с миграцията – като източник на емигранти, като транзитна страна или като крайна дестинация, и този феномен често е свързан с негативно влияние върху работната сила.

В дневния ред също е включена темата за така наречения “принудителен труд”. “Днес има 21 милиона жертви на принудителен труд в света. Ако се вгледаме по-сериозно в тази тревожна реалност, ние трябва да заключим, че това не са просто останки от злоупотреба от отминали времена. Принудителният труд мутира, преобразувайки се в неговите най-злокачествени форми… “, отбеляза Гай Райдер, генерален директор на МОТ.

Наред с тези 2 теми – за миграцията и “принудителния труд”, остава важен въпросът за глобалната безработица. В тази връзка третата тема на тазгодишната конференция е изготвяне на стратегия за преминаване на работната сила от неформалния към формалния сектор на икономиката. Тази тема трябва да излезе от полето на теоретичната дискусия и да се пристъпи към реални стъпки за осигуряване на правна и социална защита на работещите в сивата икономика.

Очаква се на 6 юни да бъде представен докладът на българските работодатели от Ивелин Желязков – директор „Тристранно сътрудничество“ в АИКБ, в качеството на делегат от групата на организациите на работодателите, членуващи в МОР. В подготовката на доклада са намерили отражение позициите на БТПП по важни теми на международната трудова и социална политика, от гледна точка на бизнеса.

В навечерието на 103-а сесия на Международна конференция на труда бе публикуван доклад на МОТ, в който се посочва, че броят на безработните в света ще нарасне с 3,2 милиона души през тази година, като общият брой на хората без работа ще достигне приблизително 203,2 милиона души.

Според експертите на МОТ след пет години, т.е. през 2019 г., броят на безработните се очаква да нарасне до 213 милиона души. Основен фактор за този процес не е влошаващата се глобална икономическа ситуация, а нарастването на икономически активното население, особено в развиващите се страни.

Високо остава равнището на младежката безработица, показват още данните. Тринайсет на сто от хората на възраст между 15 и 24 години нямат постоянни доходи. Това се равнява на 73,6 милиона млади хора, което е с 4,1 милиона повече спрямо 2007 г.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.