В Самоков искат местен референдум за новото сметище

На 18 септември, петък, в 12.00 ч. е планирано да се състои официалното откриване на регионалното депо за отпадъци в Самоков, което ще обслужва общините Самоков, Костенец, Долна баня и Ихтиман.

Депото е предмет на широко обсъждане през последната седмица, след като Общинският съвет в Самоков единодушно отхвърли предложението на Инициативния комитет за провеждане на местен референдум, подкрепено с подписка от над 4000 жители на Самоков и въпрос „Трябва ли да бъде променено местонахождението на площадката за „Изграждане на регионално депо за отпадъци ПИ 65231.915.100 с обща площ 327 024 кв.м в землището на град Самоков” на общините Самоков, Костенец, Долна баня и Ихтиман?”

Сагата с депото в Самоков продължава повече от 6 години. След първоначално определена площадка в село Пчелин, община Костенец, през 2010 г. общинският съвет на Самоков решава да премести площадката върху терен, който отстои на по-малко от километър от гр. Самоков и съседното село Драгушиново. Зад избора на тази площадка стоят съмнителни обстоятелства, свързани със заменки на терени и възможен нерегламентиран добив на строителни материали от новоизбраната площадка.

Друго скандално обстоятелство е, че в доклада за оценка на въздействието върху околната среда е пропуснато да се оцени въздействието върху река Искър, която тече на 1,5 км от площадката на депото, тъй като самата река и язовир Искър изобщо не фигурират в доклада, въпреки че депото попада в зоната на водосбора на язовира. Като най-близка река е посочена р. Палакария, която преминава на около 10 км от площадката. През месец май 2015 г. Апелативна прокуратура – София потвърди, че докладът за ОВОС представлява документ с невярно съдържание, поради отстъствието на река Искър в него.

Гражданите на Самоков вече повече от 5 години се борят за спиране на проекта за депото на определения терен. Два поредни общински съвета в Самоков обаче отказват да се съобразят с волята на хората, въпреки многобройните протести и двете събрани подписки срещу депото.

Накратко защо смятаме, че мястото на депото трябва да бъде променено:
1) Разположено е в непосредствена близост до град Самоков и село Другушиново (по-малко от 1 км от последните къщи).
2) Намира се във водосбора на река Искър и язовир Искър и застрашава чистотата на реката и водоснабдяването на София.
3) Застрашава чистотата на въздуха в Самоков и района.
4) Заплашени са здравето на хората и развитието на туризма в района, поради всяка от гореизброените причини.
5) Мястото на площадката е избрано при съмнителни обстоятелства и съществуват подозрения за скрити бизнес интереси от изграждането на депото там.
6) Оценката за въздействието върху околната среда на проекта е извършена непрофесионално, знак за което е отсъствието на река Искър в нея.
7) Липсват действащи програми за намаляване на отпадъците на територията на Самоков и останалите общини, които ще ползват депото.

(На снимката: Първата копка на новото депо за отпадъци бе направена на 22 декември 2014 г. Снимка: В. “Приятел”)

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.