В Русия към 2030 г. се предвижда 30% от тока да е от АЕЦ

 Русия запазва плановете си за достигане на 30% дял на ядрените генерaции в енергийния баланс до 2030 година, съобщи заместник-генералният директор на Росатом Кирил Комаров на симпозиума на Световната Ядрена Асоциация (WNA), цитиран от специализирания сайт atominfo.

“Ядрената енергетика е важен инструмент за осигуряване на енергийната стабилност, доколкото ефективно допълва останалите видове генерации. Ние, в Русия, определяме като оптимална част на АЕЦ в енергийния баланс на ниво 30%. Планираме да достигнем този показател до 2030 година”, – каза Комаров. Той отбеляза, че ядрената енергетика дава значителен ефект за националната икономика, който се изразява в по-ниската себестойност на произведената електроенергия.

“Ефект за националните икономики има и на етапа построяване на АЕЦ. Ако вземем за пример, че наш проект за построяване на АЕЦ с два енергоблока в чужбина струва условно 10 милиарда долара – ще получим следната картина. Поръчките за строително-монтажни работи и доставка на оборудване към локалните доставчици и изпълнители ще бъдат около 3 милиарда долара, директните постъпления в бюджета – от 500 милиона до 1 милиард долара. Освен това на страната ще бъде осигурена допълнителна заетост в периода на строителството – около 2000 работни места годишно”, – добави Кирил Комаров.

Междувременно бе съобщено, че премиерът на Русия Дмитрий Медведев е подписал разпореждане, с което одобрява представеният от Държавната корпорация “Росатом” и предварително обсъден с украинската страна проект за споразумение между правителствата на двете страни “За оперативно оповестяване за ядрена авария и за обмен на информация в областта на ядрената и радиационната безопасност”.

“В случай на възникване на ядрена авария на ядрена установка или при дейности в областта на използването на ядрената енергия за мирни цели на територията на някоя от двете държави, която е довела или може да доведе до трансграничен трансфер на радиоактивни вещества на територията на другата страна, държавата, на чиято територия е станала такава авария, незабавно оповестява другата страна”, – се казва в текста на проекта.

Освен това, в случай, ако една от страните регистрира влошаване на радиационната обстановка, трябва незабавно да информира партньора.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.