В Русе създават Интермодален транспортен и логистичен клъстер

„Холдинг БДЖ“ ЕАД, представители на академичната общност на Русенския университет „Ангел Кънчев“, Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“, „Параходство Българско речно плаване“ АД, „Холлеман България“ ООД, „Донау Транзит“ ООД и други компании и организации ще обединят усилия в създаване на Интермодален транспортен и логистичен клъстер Русе, съобщиха от пресцентъра на БДЖ. На официална церемония в Зала 2 на Kaneff Center, Русенски университет, ще бъде подписано Споразумение за сътрудничество, чиято цел е да подобри взаимодействието и повиши ефективността на дейностите в участващите организации и компании в нововъзникващия клъстер.
Събитието е част от международна работна среща с основна тема „Развитие и ефективно използване на инфраструктурата“, която ще се проведе в рамките на проекта INTRAREGIO – (“Създаване на интермодална транспортна мрежа чрез основани на знание регионални изследователски клъстери”), финансиран по 7-ма рамкова програма на Европейската комисия.
В рамките на работната среща ще бъдат представени резултатите от проекта INTRAREGIO, както и настоящите и бъдещи инвестиционни проекти в железопътната инфраструктура и интермодалния транспорт на РБългария.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.