В проекта за ремонт на бюджета са заложени 4% дефицит и нов заем от 4,5 млрд. лева

Дефицит от 4% от БВП и нов заем от близо 4,5 милиарда лева предвижда проектът на актуализацията на бюджета от служебното правителство, качен на сайта на Министерство на финансите. Тези числа подсказват, че дупката в държавната хазна ще е над 3 милиарда лева, а не заложените милиард и половина лева. Авторите на проекта коментират, че новият държавен дълг ще трябва да осигури буфер за пенсиите през януари.

Причината за поредната актуализация е надценената прогноза за икономическата ситуация и все още слабото влияние на възстановяването на вътрешното потребление върху постъпленията от косвени данъци, задълбочаването на дефлационните процеси в икономиката, надценените ефекти от мерките за повишаване на събираемостта на приходите, се посочва в мотивите на правителството. За да се осигури надежден буфер за ликвидна подкрепа, кабинетът предлага поемането на нов държавен дълг до 4,5 милиарда лева в рамките на годината и промяна на предвидените дългови очаквания.

Анализът на изпълнението на параметрите от приходите в бюджета очертават сериозно изоставане на годишна база спрямо планираните параметри. Оценките за очакваните постъпления от ДДС от внос очертават неизпълнение на разчетите с около 670 милиона лева. Освен по държавния бюджет, силно напрежение съществува и в други бюджетни системи, което допълнително влошава прогнозата за размера на дефицита по консенсуалната фискална програма. Недостиг се очертава и при финансирането на социалните плащания по бюджета на Министерството на труда и социалната политика, Здравното министерство. По бюджета на Държавен фонд “Земеделие” също ще има недостиг на средствата за националните доплащания.

Вчера работодатели и синдикати отказаха да участват в Националния съвет за тристранно сътрудничество, който в понеделник трябваше да обсъди актуализацията. Те поискаха да видят проектобюджета поне два дни по-рано, което финансово министерство изпълни.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.