В МИЕ подготвят отговор до комисар Йотингер за „Южен поток”

Спирането на проекта "Южен поток" може да струва много, много скъпо на "Газпром"

Диалогът за статута на газопровода “Южен поток” не е прекъсвал и работата на експертно и техническо ниво продължава. Това се казва в позиция на Министерството на икомномиката и енергетиката по повод изпратеното от еврокомисаря по енергетиката Гюнтер Йотингер писмо, в което иска разяснения за намеренията на страната ни.
Писмото е във връзка със законови текстове, приети от ресорната парламентарна комисия, с които българската част от “Южен поток” ще бъде изключена от обхвата на третия европейски енергиен пакет. Така ще отпадне задължителното изискване до тръбата да имат достъп и трети страни.

От министерството на икономиката уточняват, че текстовете са внесени по инициатива на народни представители и предстои гледането им на първо четене, което ще гарантира максимална публичност.
Позицията на Министерството на икономиката е заявявана нееднократно – реализирането на проекта “Южен поток” е важен, както от гледна точка на диверсификация на маршрутите на доставка на природен газ, така и в икономически план за България. Затова по време на преговорите с руската страна през oктомври 2013 г., България, като страна-член на ЕС, успя да постигне договореност между БЕХ и Газпром, според която проектната компания “Южен поток” ще предостави достъп за използване на капацитета на газопровода на трета страна в съответствие с изискванията на трети енергиен пакет. Това ясно показва ангажимента ни за съобразяване с предписанията на европейското законодателство.
Подготвяме отговор на поставените в писмото на комисар Йотингер въпроси като сме изискали информация от вносителите на законодателните промени и те ще бъдат предоставени първо на неговото внимание.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.