При работа с пълен капацитет вятърните централи в ЕС дават 8% от нужния ток

Мощността на вятърните електроцентрали (ВяЕЦ) в ЕС, която през 2014 г. достигна 129 GW, посреща 8% от търсенето на електричество в Европа, което е еквивалентно на средното годишно потребление на Белгия, Холандия, Гърция и Ирландия, съобщи atominfo.bg като се позовава на данни от доклад на JRC за състоянието на вятърната енергетика през 2014 с фокус върху ЕС. Според анализаторите впечатляващия растеж на индустрията ще позволи най-малко 12% дял на електроенергия от ВяЕЦ до 2020 година, което дава значителен принос към целта в Европейската енергетиката да има 20% дял на енергията от възобновяеми източници.

През последните две десетилетия инсталираните мощности са нараснали от общо 3 GW до 370 GW и от тази гледна точка ВаЕц са най-успешно развиващите се мощности на ВЕИ.

През 2014 година е поставен рекорд от 52,8 GW обща мощност на вятърни турбини, инсталирани в целия свят, което е увеличение с 48% в сравнение с 2013 година и със 17% спрямо рекорда от 2012 година (45.2GW). С 23,2 GW нови ВяЕЦ и пазарен дял от 44%, Китай е доста по-напред от страните-членки на ЕС, в които общо бяха инсталирани 13.05 GW. ЕС обаче все още води с кумулативен капацитет от 129 GW на вятърните инсталации на сушата и в морето. Шест страни – Дания, Португалия, Ирландия, Испания, Румъния и Германия – произвеждат между 10 и 40% от своята електроенергия от вятър.

Европейските производители на вятърни турбини представляват 78% от световния пазар през 2014 година. В контекста на висока конкуренция и намаляващите цени на турбините, производителите са успели да подобрят своите балансови параметри благодарение на по-добро управление на разходите и намаляване на разходите за суровини и материали.

Разходите за генериране на вятърна електроенергия продължават низходящата си тенденция, твърдят авторите на доклада.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.