В ЕС въздухът у нас е най-замърсен с фини прахови частици

България е най-замърсената държава от страните-членки на
Европейската агенция по околна среда /ЕАОС/ по отношение на фини
прахови частици с диаметър под 10 микрона /ФПЧ10/ за 2012 г.,
следвана от Полша и Словакия. Това съобщи Изпълнителната агенция
по околна среда /ИАОС/, позовавайки се на публикувани данни от
последния годишен доклад на ЕАОС за качеството на въздуха.

Фините прахови частици са най-сериозният замърсител и за
Европа. У нас процентът на населението, изложено на наднормени
нива на ФПЧ10 за 2012 г. е близо 90 на сто и е значително над
средният за Европа (38 на сто). Причините за наднормените
стойности в страната са битовите, транспортните и промишлените
дейности, както и замърсените и лошо поддържани пътни настилки.
Допълнителен принос към замърсяването на атмосферния въздух с
прахови частици оказва и влиянието на неблагоприятните
климатични условия в страната като ниска скорост на вятъра и
продължителни засушавания.

Най-замърсените градове в България по брой превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10 са Перник, Димитровград, Видин и Пловдив, сочат данните от доклада.

Средногодишна концентрация на фини прахови частици под 2.5
микрона /ФПЧ2.5/ на европейско ниво, включително и за България,
е под нормата. Единствената страна, превишаваща средногодишната
концентрация, е Полша.

Само през 2011 г. в Европа са регистрирани около 400 000
случая на преждевременна смърт, свързани с влиянието на
замърсения въздух върху човешкия организъм. Почти 95 на сто от
градското население в Европа е изложено на замърсители на
въздуха, с нива смятани за опасни от Световната здравна
организация, пише още в съобщението.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.