В Бюксел спорят за директните плащания за земеделците

България подкрепя въвеждането на по-високо подпомагане на т.нар. първи хектари на фермерите по линия на директните плащания. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова пред Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел, където за първи път на ниво министри се обсъди прилагането на схемата. „Такова плащане е необходимо, за да подкрепим по-малките ферми, в които има по-голяма трудова заетост в сравнение с по-големите, които реализират икономии от мащаба”, отбеляза Боянова, цитирана на сайта на МЗХ.

Европейският парламент предлага за първи хектари да се считат първите 50 хектара от стопанството, а предложението на Ирландското председателство е да се взема предвид средният размер на фермите, което за България е 6 хектара. Окончателните параметри на схемата ще се определят съвместно от Съвета на ЕС по земеделие и Европарламента.

Заместник-министър Боянова посочи, че е необходима гъвкавост, която да позволи всяка държава-членка да приспособи схемата според своите особености. „За нас е особено важно размерът на първите хектари да се определя от държавите-членки до определен лимит на ниво ЕС, без конкретна референция към средния размер на стопанството”, подчерта тя.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.