В Будапеща Попова посети ВУЗ, в който се обучават студенти по българистикаа

Сътрудничеството в сферата на образованието, както и културният обмен, са ключови приоритети в отношенията между България и Унгария. Това беше общата позиция, която изразиха вицепрезидентът Маргарита Попова и ръководителите на Университета ЕЛТЕ в Будапеща. В третия ден от работното си посещение българският вицепрезидент посети престижното висше училище в унгарската столица. Създаден през 1635 г., Филологическият факултет в днешния Университет ЕЛТЕ е най-старият в страната, както и най-добрият, според атестациите на висшите училища в Унгария. Днес в него се обучават и студентите по българистика в Будапеща.

При посещението на президента Плевнелиев в Унгария през 2013 г. двете страни подписаха споразумение за сътрудничество в сферата на образованието и културата. Документът, според Маргарита Попова, създава условия за постигането на конкретни резултати в тази сфера. „Българската общност в Унгария е част от живата връзка между двата народа и разчита на още по-тясно взаимодействие с унгарските образователни и културни институции“, заяви още пред ръководството на университета вицепрезидентът. Според нея българистиката трябва да заеме достойното си място като приоритетна образователна дисциплина във Филологическия факултет, поради факта, че стои в основата на славистиката. „Това е важен въпрос както за българо-унгарските отношения, така и за славистиката като цяло“, подчерта Маргарита Попова.

“Глобализацията създаде много възможности за културен обмен и партньорство между висшите училища, но за нас вековните исторически връзки с България са от изключително значение”, заяви заместник-ректорът на Университета ЕЛТЕ Габор Ердьоди. Между висшето училище и Българското републиканско самоуправление в Унгария има добро сътрудничество и предстои подписването на спогодба за улесняване на достъпа до образование на студенти от българската национална общност.

Повече общи проекти в сферата на образованието и културата между България и Унгария поискаха от вицепрезидента Попова преподавателите по българистика и студентите от ЕЛТЕ. Освен създаването на програми за обмен на студенти и лектори по българистика, младите хора предложиха и размяна на посещения в ключови за историята на двете страни места.

Вицепрезидентът посети българското училище и българската детска градина, които са базирани в сградата на Българското републиканско самоуправление в Унгария. В момента там български преподаватели обучават над 110 деца. Да бъдат насърчени младежите от националната ни общност в Унгария да завършат висшето си образование у нас, както и да бъдат изпратени преподаватели от България, поиска от вицепрезидента Попова председателят на Българското републиканско самоуправление д-р Данчо Мусев.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.