В аванс: БВП на Китай расте с 8% през първото тримесечие

Икономическият растеж на Китай ще продължи да се възстановява умерено през първото тримесечие на тази година на фона на политиката на правителството за насърчаване на ръста и бавно възстановяващата се световна икономика, се твърди в доклад на държавния информационен център (SIC), цитиран от агенция Синхуа. Посочва се, че през периода януари-март брутният вътрешен продукт на страната ще нарасне с 8% на годишна база, следвайки увеличаващата се инерция, наблюдавана през последното тримесечие на 2012 г.

Годишното увеличение ще бъде малко над ръста от 7.8%, отчетен през 2012 г., прогнозират авторите на доклада.

 SIC прогнозира, че инвестициите, особено в изграждането на инфраструктура, ще дадат голям тласък на икономическия растеж през тази година, имайки предвид вероятността от големи последващи инвестиции през 2013 г., след като в новоодобрените проекти през миналата година бяха напомпани 30.9 трилиона юана (4.92 трилиона щатски долара).

 Разгледано в детайли, през първото тримесечие инвестициите в дълготрайни активи ще скочат с 21% на годишна база, като се очаква изграждането на инфраструктура да привлече 20% повече средства спрямо същия период на миналата година.

Освен това, инвестициите в недвижими имоти ще се увеличат през първото тримесечие с 16% на годишна база на фона на раздвижването на пазара на жилища и въвеждането на мерки за обуздаване като данък сгради и ограниченията за покупка.

Средствата, вложени в производствения сектор, ще отбележат скок с 22% на годишна база, което е с 2.8 процентни пункта по-ниско от темпа на растеж през същия период на миналата година и е в рязък контраст с годишния ръст от 27.6% през последните пет години.

Според SIC, забавянето на производството се дължи на свръхкапацитета и трудностите, с които предприятията се сблъскаха при набирането на средства, проблемите, които преследват индустриите, включително производство на желязо и стомана, цветни метали, строителни материали, кораби, оборудване за вятърна енергия и полисилиций.

Докладът също така прогнозира годишен ръст на износа и вноса съответно с 8% и 6%, които са стимулирани от лекото раздвижване на световната икономика, но все още са затруднени от несигурността, породена от поскъпването на юана.

През първото тримесечие, промишленото производство ще се увеличи с 10.5% на годишна база, като тежката промишленост ще нарасне с 10.9%, а леката промишленост — с 9.6%, се посочва в доклада.

В същото време индексът на потребителските цени, основен измерител на инфлацията, се очаква да нарасне с 2.6%, вследствие на облекчената ликвидност на пазара и нарастващите производствени разходи, твърди центърът.

SIC прогнозира, че индексът на цените на производител ще се понижи с 1.7 процента на годишна база, възстановявайки се от 1.9-процентното намаление през декември, вследствие възстановяването на националната икономика и повишаването на международните цени на едро на стоките.

Центърът също така съветва правителството да въведе стабилна парична политика, да засили интернационализацията на юана и да затвори остарелите производствени съоръжения в опит за справяне с настоящите икономически рискове.

През третото тримесечие на 2012 г. икономическият растеж на Китай се забави до 7.4%, най-слабото ниво от второто тримесечие на 2009 г., повлечен надолу от вътрешните проблеми и забавянето на световната икономика.

След това той се ускори до 7.9% през четвъртото тримесечие, вследствие на правителствените мерки за насърчаване на растежа, като за цялата година достигна 7.8%, сочат данни на Националното статистическо бюро.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.