Усъвършенстване на платформата за обществени консултации

Настоящият доклад има за задача да изготви предложения за усъвършенстване на софтуерната платформа за обществени консултации на портала Коментатор Бг. Предложенията за подобряване на функционалността на платформата се основават на анализ на съществуващи в електронните издания платформи за коментари и мнения от потребители (регистрирани и нерегистрирани).

Представени са предложения относно:

⇒ наименованието на секцията за обществени консултации

⇒ местоположение на секцията за обществени консултации

⇒ търсенето в секция „Обществени консултации“

⇒ началната страница на категорията „Обществени консултации“

⇒ структурата на същинския документ за консултиране

⇒ възможността за създаване на консултация

⇒ възможността за автоматично генериране на консултация, базирана на Портала за обществени консултации

⇒ възможността за комуникиране с други участници в консултациите

⇒ определяне на отговорността на коментатор Бг и на заинтересованите страни при публикуване на коментари

⇒ възможността за нотифициране на заинтересованите страни

⇒ обвързване на консултациите със социалните мрежи

⇒ предварителната регистрация за участие в консултациите

Към доклада: Усъвършенстване на Платформата за обществени консултации

eea grantsПроект „Повишаване на ефективността на обществените консултации чрез активно участие на гражданското общество в процеса на вземане на управленски решения” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 г.,  http://www.ngogrants.bg

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.