УНСС ще е домакин на конференция по градско земеделие

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) ще е домакин в сряда на международна конференция по градско земеделие, организирана заедно с Института за изследване на обществата и знанието при БАН и Лесотехническия университет. Събитието е част от европейска изследователска мрежа COST, а партньори на форума са Фондация „Устойчиво общество“ и „Граждански институт“.

Конференцията ще постави началото на ефективен диалог между всички заинтересовани страни, които имат отношение към набиращите популярност у нас инициативи за градско градинарство и земеделие. Неправителствени организации и неформални граждански групи, местна власт, изследователи от различни научни полета, имащи отношение към устойчиво градско развитие и алтернативни хранителни мрежи ще дискутират средата и възможностите за стратегическо планиране на земеделски дейности в града.

Конференцията ще даде възможност за обмен на визии и опит между българските специалисти и техни колеги от Канада и Европа, където градското земеделие е доказало своя принос за преодоляването на редица екологични, социални и икономически проблеми, свързани с процесите на урбанизация и климатичните промени.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.