Унгарски сценарий – жестоки такси спират достъпа до обществена информация

Чантаджии от МВР с 20 заплати обезщетение от 1 февруари, преназначават ги после отново

Министерството на транспорта публикува за обществено обсъждане проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация

С измененията и допълненията се предвиждат:

 • – въвеждане на задължение за документите, които попадат в обхвата на директивата да се предоставят за повторна употреба съгласно определените в директивата условия за повторна употреба;
 • – установяване на горна граница на таксата, която да се заплаща за повторното ползване на информация, непревишаваща материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията;
 • – разширяване на обхвата на приложение с включване на някои културни институции като библиотеки (в т.ч. университетските библиотеки), музеи и архиви. За тези институции се въвеждат конкретни правила, различаващи се от приложимите за останалите субекти, вкл. и по отношение на таксуването;
 • – въвежда се изискване размерът на таксите, основата на която се изчисляват, взетите предвид фактори при изчисляването, както и  и всички допълнителни условия, ако има такива да се публикуват, включително по електронен път при наличието на интернет страница. При поискване органите от обществения сектор да посочват и начина, по който са изчислени тези такси във връзка с конкретното искане за повторна употреба;
 • – включено е задължение за обществените институции да информират заявителите за повторно използване на документи относно наличните средства за правна защита;
 • – насърчават се организациите от обществения сектор да предоставя информацията в отворен, машинночитаем формат заедно със съответните метаданни, като форматът и метаданните съответстват на официални отворени стандарти;
 • въвежда се изискване, при възможност, държавите членки да улеснят многоезичното търсене на документи.

Предложение са и промени, отнасящи се до националната практика и особености, сред които:

 • – всяка информация от обществения сектор, създадена след 1 април 2015 г. да се поддържа в електронен вид;
 • възможност достъпа до обществена информация да се извърши по електронен път, при поискване на заявителя;
 • нова форма за предоставяне на достъп до обществена информация – чрез копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват данните;
 • – задължение за всеки ръководител на административна структура в изпълнителната власт ежегодно да обявява списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет, за сферата на дейност на съответната администрация, като определя и сроковете за актуализация на публикуваната информация и форматите, в които е достъпна. Редът и начинът за публикуване на информацията ще се определят с наредба, приета от Министерския съвет;
 • – текстове, задължаващи всяка организация от обществения сектор ежегодно да планира поетапното публикуване в интернет в отворен формат на информационните масиви и ресурси, които поддържа. Публикуването на планираната информация се включва в ежегодните цели за дейността на съответната администрация по чл. 33а от Закона за администрацията;
 • – задължение за организациите от обществения сектор, включително обществени библиотеки, архиви и музеи да публикуват актуална информация за всички условия за предоставянето на информация за повторно използване, а за информацията за повторно използване в отворен машинночитаем формат да я публикуват в интегрирана платформа за отворени данни.

Пълният текст на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация може да се види ТУК

ZID_ZDOIMotivi_ZID

Дата на откриване: 23.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 22.11.2014 г.

2 Comments

 1. само не разбрах кога ще стане всичко това? През 2043 г. ли, както пише в преходните разпоредби?

 2. 24 октомври 2014 г. 11:39:43
  Sierra
  “По възможност” = никой няма да го направи!
  Чудесно! Време беше да последваме примера на другите страни. Законопроектът е добър, но има едно голямо НО – В ал. 1 се създават изречения второ и трето: „По възможност, организацията от обществения сектор предоставя информацията в отворен, машинночитаем формат …” По възможност??? Това автоматично се превръща в оправдание на всички институции да НЕ публикуват публичната информация в отворен формат. Ако го оставите така, всичко се обезсмисля. … Виж целия коментар

  24 октомври 2014 г. 12:45:08
  София Консулт
  ясни текстове, а не препоръки
  Напълно съм съгласен, че да кажеш на администрацията да направи нещо по възможност е безсмислено. Който е могъл да напише подобни текстове значи въобще не познава маниера и реалностите в българската администрация. Можем да приведем достатъчно примери от нормативни документи, които са изпълзвали подобна терминология и нищо не се е случило. Фрапиращ пример е предвидената в Наредбата за административно обслужване през 2006 г. възможност всеки да отиде в общината и д… Виж целия коментар

  24 октомври 2014 г. 12:55:52
  Сирма
  явно пак се опитваме да излъжем Европа – не налагайте такси за достъп до информация
  1. Не разбрахте ли, че с тази пожелателност на §11, чл.41а се опитваме да излъжем Европейската комисия! Какво спечелихме от подобни хитрини? Не ли пред очите ни примера с КТБ? Има директива, че се плаща в конкретен срок от спиране на операциите, а ние сме си го дописали, че в същия срок, но след обявяване в несъстоятелност, което може да се точи 6 месеца. Сега като осъдят държавата кой ще е виновен, а като вложителите не могат да си вземат гарантираните влогове к… Виж целия коментар

  24 октомври 2014 г. 14:38:37
  enthusiast
  Препоръчително, по възможност, където е необходимо
  Подобни формулировки в държавната администрация придобиват характер на: е да де, то има време, нямаме възможност, не е необходимо.
  Действително директивата дава широка възможност за тълкуване на текстовете, но именно заради това нормите за отворени данни са вкарани в Директива. Тя има характер на документ-консенсус между страните членки, а не на императивна норма. Ние трябва да прецезираме текстовете в закона, така че да отговарят на социално-икономическата среда. Не съм убеден, че нови такси и пожелателни текстове ще накарат инициативата да заработи, каквото е идеята на ЕК. Скрий

  24 октомври 2014 г. 16:49:29
  The Boss
  265 нови тарифи – честито
  Възможност няма да имат да отворят данните разбира се, но тарифа ще приемат. Спрете с абсурда – административният хамстер ще върти колелото без да е полезно нито за общините, нито за отваряните на данните. Не оставяйтo този текст така!!!

  28 октомври 2014 г. 16:11:01
  Ivanasen
  Без допълнителни такси
  Моля осъзнайте се! Не може да изисквате такси за open data. Нали разбирате, че това от само себе си е абсурд. Не си играйте с нервите на народа! Иначе поздравления за инициативата

  28 октомври 2014 г. 16:15:15
  Ivanasen
  Налагат ли се допълнителни промени в други части на закона?
  Направете всички промени сега, а не на парче, за да се изменят закони по 5-6 пъти годишно и хората да напускат България, а и не само те. Бизнесът ни напуска! Не може да имаме 347 закона, които постоянно променяме. Голям дебат по целия закон и тогава внасяйте! От този линк виждам, че има такива дискусии http://www.aip-bg.org/news/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BB%D0%B8_%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%97%D0%94%D0%9E%D0%98_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%8A%D1%81_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6/20141014007661/…. Виж целия коментар

  29 октомври 2014 г. 14:56:44
  Shammi
  А, бе, вие луди ли сте???
  Да се въвеждат такси и тарифи за Опен дата е толкова тъпо, че цяла Европа ще ни се смее. Не знам кой е предложил тази мярка, но нищо не разбира. Питайте хората от МРР, при тях е документацията за OGP – има ли в някоя друга държава подобна глупост.

  29 октомври 2014 г. 15:43:03
  Ivanasen
  Народни такси на народни цени
  Така е. Това не е идеята нито на OGP, нито на която и да е държава по света. Може ли да сме толкова иновативни колкото унгарците с техния проект за данък интернет. Отворено управление не се гради така!

  29 октомври 2014 г. 21:40:57
  vnmilen
  Как ще разрешавате българското злато да бъде ограбено безнаказано !?!?!?!
  Абе как може да промените законът и да дадете право на Дънди да ограбва БЪЛГАРСКОТО ЗЛАТО безнаказано?! Гледаме как се водят дела и се печелят срещу корумпираната държавна администрация и… вие взехте, че решихте да смените закона, за да не бъдат вече незаконни незаконните административно-продажни-в-ущърб-на-целия-български-народ действия ?!?!?! Това определено НЕ е нито демократично, нито коректно, нито достойно!

  30 октомври 2014 г. 00:31:21
  sarnela
  Статистическата, търговската тайна и личните данни блокират достъпа на гражданите до най-важното
  Разбираема е защитата на личните данни, статистическата, търговската, професионалната информация. Такава обаче фигурира във всеки договор между държавата/общините с частни фирми. В този си вид роектозаконът блокира цялата тази информация.
  Достъпът до точно тази информация в целостта ѝ е жизненоважен, за да се поддържат минимални гаранции за прозрачност и справедливост в управлението на държавното/общинско имущество и контрола на гражданите върху него.

  §… Виж целия коментар

Leave a Reply

Your email address will not be published.