Удължиха с два месеца забраната на СФБ да се търгуват акции на КТБ

Съветът на директорите на БФБ-София АД се съобрази с решение на Комисията по финансов надзор и взе решение временно да бъде спряна търговията с емисията акции, издадена от Корпоративна търговска банка АД-София, считано от 26 септември 2014 г. до 25 ноември 2014 г. включително. Съобщението за решението на Съвета на директорите на БФБ е публикувано на сайта на борсата.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.