TV7 предложи да погаси дълга си, синдиците на КТБ отказват

TV7 е готова да върне на Корпоративна търгоска банка цялата сума, която дължи по кредит за закупуване на техника. Предложение направено днес към синдиците на трезора обаче беше отхвърленo от представителите на държавата в банката. Припомняме ви, че преди седмица синдиците на КТБ изпратиха в телевизията частен съдебен изпълнител, който да опише имуществото и юристът Кристина Димитрова, която заяви, че трябва да затвори медията по инструкции.

Предложението не TV7 е до 15 май да се преведе сумата от 300 000 лева, а след това до края на месеца да се даде възможност на новия инвеститор в медията да преведе и останалите близо 4 милиона лева задължения. Синдиците на КТБ са отхвърлили това предложение и са заявили, че в четвъртък 7 май частният съдебен изпълнител ще отнеме заложеното по кредита имущество.

“Малко търговски дружества в страната и нито една телевизия могат да съберат сумата от близо 5 000 000 лв. за ден и половина. Всички решения за плащане, които предложихме бяха отхвърлени и срещнахме само желание да продължите действията по изпълнителното дело и да отнемете на телевизията техниката, която осигурява функционирането й, заедно със съдържащите се в нея интелектуални продукти, собственост на „ТВ Седем” ЕАД, които подчертавам не са предмет на особения залог, пише в писмото на Кирил Благоев до КТБ.

“Все още не разбирам как интересите на банката ще бъдат защитени ако телевизионната техника бъде преместена от 9-тия на 5-тия етаж в една и съща сграда и на длъжника бъде отнето правото да работи. Крайния резултат от срещата обаче ме убеди, че за банката е по-важно телевизията да не работи отколкото да съберете вземанията си от нея”, допълва Благоев.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.