Цяла дирекция ще “свързва” министъра на правосъдието с ВСС

В специализираната администрация на Министерството на правосъдието се предвижда обособяване на самостоятелна дирекция “Взаимодействие със съдебната власт”, която да отговаря за връзката на министъра на правосъдието с Висшия съдебен съвет. Това ще стане с нов устройствен правилник, проект на който министър Христо Иванов ще внесе в Министерския съвет, съобщи btvnews.

Дирекцията ще поддържа контактите и с органите на съдебната власт, както и ще отговаря за изпълнение на правомощията на министъра по конкурсите за съдебни изпълнители, съдии по вписванията, нотариуси и синдици. Тази дирекция ще подпомага министъра и при осъществяване на конституционното му правомощие по управлението на имуществото на съдебната власт.

Част от дирекциите и в общата, и в специализираната администрация се разделят според възложените им функции, за да се осигури по-добър контрол и повишаване на ефективността. Обособяването на по-малки дирекции ще позволи бързина в работата на администрацията и ще повиши нивото на контрол.

Преди ден представляващата ВСС Соня Найденова критикува в интервю за “Труд” отсъствието на министъра на правосъдието Христо Иванов от заседанието на съдебните кадровици, на което бе избран председател на ВКС, тъй като по закон именно министърът председателства ВСС. Найденова сравни отсъствието на Христо Иванов от това заседание (което министърът окачестви като “филм с предизвестен край”) с отказ на съдия да влезе в съдебната зала, защото някоя от страните по делото не му е симпатична.

“Преди да чуя изказването на министъра за „филма” аз имах съмнения за мотивите, по които той не присъства на това важно заседание на ВСС. Но сега се затвърдиха притесненията ми, че усилията му със стратегията за съдебна реформа имат за цел само промяна на ВСС, поради което той не приема сериозно ангажимента си във ВСС. Може би е време да се помисли и за промяна на Закона за съдебната власт в тази насока- за отпадане ролята на министъра във ВСС, както е в други държави в Европа”, казва в интервюто Соня Найденова.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.