ЦИК заличи регистрацията на Българска работническо-селска партия

Централната избирателна комисия (ЦИК) заличи регистрацията на Българска работническо-селска партия за участие в парламентарните избори на 5 октомври заради пропуски и несъответствия в подписката, внесена с документите на партията. В решението на ЦИК се изтъква, че има несъответствие между записите на хартиен носител (3414) и тези в структурирания електронен вид (2385). Друго несъответствие е, че лицата в списъка в структуриран електронен вид са вписани в последователност, която не съответства на данните от хартиения носител. При извършената проверка в ГД ГРАО са установени 480 грешни ЕГН-та. Това е причината ЦИК да вземе решение за заличаване на регистрацията на партията.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в срок до три дни от обявяването му.
Така за участие в изборите остават 19 партии и 7 коалиции.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.