ЦИК: Предстоят възможно най-сложните избори

Предстоят най-сложните избори, които се произвеждат в българската държава. На територията на всяка община се провеждат три вида избори: за кмет на община, за общински съветници и за кметове на населени места, а в София и други по-големи градове – и за кметове на райони. А освен това е много вероятно заедно с изборите да се проведе и референдум. Това коментира членът на ЦИК Румяна Сидерова на пресконференция в Столична община. По думите на Сидерова целта на срещата е в по-ранна фаза чрез медиите да бъдат запознати гражданите с техните права в тези избори, тъй като горчивият опит от евроизборите показал, че много избиратели не знаят основни неща, вкл. правата си.

Румяна Сидерова припомни, че важно условие за участие в местни избори е избирателят да има адресни регистрации по постоянен и настоящ адрес, които да са направени най-малко 6 месеца преди датата на изборите, т.е. до 25 април. Поне едната от тези две регистрации трябва да бъде на територията на общината, където гражданинът ще гласува.

В тези избори могат да участват и граждани на други държави от ЕС. Те трябва да имат адресно пребиваване на територията на България или в друга държава от ЕС и да са подали заявление за включване в избирателен списък. Граждани на ЕС, които са гласували при предишни местни избори, автоматично се включват в избирателния списък.

“Искаме да подсетим българските граждани, че след обявяването на избирателните списъци могат да подават заявления за поправка на непълноти и грешки за допълване в списъка. Важно е, че могат да намират тези списъци на интернет страниците на съответната община. На тези страниците ще бъдат обявени и списъците на заличените лица”, допълни Сидерова. Тя припомни, че избирателите със затруднения в придвижването, които искат да гласуват по домовете си с подвижна урна, трябва да имат документ от ТЕЛК, както и подадат заявление, което може да се подаде и чрез интернет, но най-късно 20 дни преди изборите.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.