ЦИК определи единната номерация на избирателните секции

Централната избирателна комисия определи единната номерация на избирателните секции в България за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври.

Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри. Първите две цифри са за номера на областта, следващите две са номера на общината в съответната област съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ). Третата двойка цифри е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ в общините с районно деление – София, Пловдив и Варна, а за останалите се записва 00 (нула-нула).Последните три цифри са за номера на секцията в общината, а за София, Пловдив и Варна – номера на секцията в административния район.

Кметовете на общини образуват със заповед избирателни секции за изборите за общински съветници и кметове не по-късно от 4 септември 2015 г. (50 дни преди изборния ден) и утвърждават тяхната номерация и адрес. Заповедта на кмета за образуване на избирателни секции се обявява публично на 4 септември 2015 г. Тя може да се оспорва в тридневен срок от обявяването й пред общинската избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението на общинската избирателна комисия може да се оспорва в тридневен срок пред ЦИК.

Кметовете на общини изпращат до 50 дни преди изборния ден (4 септември) на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството списък с адресите на избирателните секции.

Общинската избирателна комисия не по-късно 19 септември (35 дни преди изборния ден) формира единните номера на избирателните секции в района или общината съобразно единната номерация на секциите.

С други решения ЦИК прие хронограма и образците на изборните книжа за националния референдум на 25 октомври.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.