ЦИК и прокуратурата отчитат постигнат превантивен ефект

В Централната избирателна комисия се проведе работна среща с прокурори от Върховна касационна прокуратура, на която бяха обсъдени действията на двете институции и обмена на данни и информация във връзка с гласуване в нарушение на Изборния кодекс.
От проведената дискусия може да се направи заключение, че в резултат на доброто взаимодействие между ЦИК и ВКП е постигнат превантивен ефект и значително е намалял броят на случаите на гласуване в нарушение на изборните правила.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.