ЦЕРН е обявен за обект от световното културно наследство

Група изследователи оцени уникалността на комплекса на Европейската организация за ядрени изследвания (CERN) като важна за културното наследство за бъдещите поколения. Статията на учените е публикувана в списание Landscapes.

ЦЕРН е най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици. Организацията e разположена на границата между Франция и Швейцария, западно от Женева. Основана е на 29 септември 1954 г. В нея постоянно работят приблизително 2500 човека, както и около 8000 физици и инженери от 580 университета и институти, от 85 националности участват в международните експерименти на ЦЕРН и работят там временно.

Основната функция на Организацията е да осигури поддръжката на няколко ускорителя и друга апаратура, необходими за изследвания в областта на физиката на елементарните частици.

Територията на ЦЕРН се състои от две основни площадки и няколко по-малки. Големият комплекс от сгради включва работни кабинети, лаборатории, производствени помещения, складове, зали за конференции, жилищни помещения, столови. Комплекс е разположен, както на повърхността (старите ускорители Linac, PS), така и под земята на дълбочина около 100 метра (съвременните SPS, LHC) .Основната площадка е на територия, намираща се близо до швейцарския град Мейрин, т. нар. обект Meyrin. Друга основна площадка е територията близо до френското градче Превесан-Моен  — обект Prévessin. По-малките площадки са разпилени в близките околности по протежение на подземния пръстен, построен за ускорителя LEP.

ЦЕРН е оценен като обект с особена важност за човечеството, имайки предвид ценността на апаратурата в него и мащаба на провежданите изследвания, на умствения капацитет и научните възможности на хората, които работят в него и на ползите, които човечеството извлича, влагайки толкова много в развитието на науката и изследователските открития.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.