Цацаров разгроми предлаганите промени в ЗСВ

Цацаров призна, че Слънчев бряг е държава в държавата

Главният прокурор Сотир Цацаров запозна днес членовете на ВСС с позицията на прокуратурата за проекта за промени в Закона за съдебната власт, подготвен от министъра на правосъдието Христо Иванов. Това се случи по време на специалното заседание на Висшия съдебен съвет, посветено на обобщаването на мненията на магистратите за предлаганите изменения в Конституцията и съдебния закон. Специализираният сайт “Правен свят” озаглави информацията си за заседанието на ВСС и представеното становище: “Прокуратурата писа “Слаб 2″ на промените в ЗСВ”.

Всъщност цялото становище на държавното обвинение може да бъде прочетено в ПДФ-формат на сайта на прокуратурата. По време на заседанието на ВСС министърът на правосъдието Христо Иванов се опита да репликира Сотир Цацаров, че представя позицията на главния прокурор, а не на институцията, но получи уверенията на Прокурор №1, че това не е нищо друго, освен становището на Прокуратурата на Република България.

В това становище има откровено неприятни за министър Иванов констатации. Една от тях е отрицателната обща оценка на проекта за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ).

“Преобладаващата част от нормативните предложения са противоконституционни и концептуално погрешни. (…) Дори защитими и полезни законодателни идеи не са получили необходимата качествена реализация и изпълнението им подлежи на оптимизиране. Останалите вън от вниманието на авторите важни въпроси, също допринасят за извода, че проектът не може да реализира целите, заложени в одобрената от Народното събрание Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система”, прочете Цацаров написаното в становището.

В самия документ, подписан от Цацаров, пише, че “становището е изготвено като са били съобразени резултатите от проведените обсъждания във всички прокуратури и следствени отдели в страната, в Националната следствена служба, Върховната касационна прокуратурата и Върховната административна прокуратура”. В него не е отразено как са проведени тези обсъждания, а и самите дискусии не бяха публични, за разлика на тези сред съдиите.

“Нарушен е балансът на представителството при формиране състава на двете колегии на ВСС. Неправилно са разпределени правомощията между Пленума на ВСС и двете колегии. На последните са възложени права, които трябва да принадлежат единствено на Пленума, напр. по “прекрояване” на съдебната карта”, започна Цацаров, цитиран от “Правен свят”. Главният прокурор заяви, че прокуратурата не подкрепя идеята ВСС да е непостоянно действащ орган и по време на мандата му членовете му да продължават да правораздават или да са практикуващи адвокати. Освен това прокуратурата дава отрицателна оценка за създаването на постоянно действащи комисии от магистрати, които да подпомагат колегиите на ВСС.

“Недопустимо се “прехвърлят” важни правомощия по управление на съдебната система от ВСС на помощни органи, които не са конституционно уредени. Нещо повече, при непостоянно действащ съвет, се създават предпоставки за формално упражняване на правомощията от колегиите и Пленума и за организационната им зависимост от работата на постоянните комисии и администрацията”, твърдят от прокуратурата.

Очаквано обвинителите отхвърлят предложението да бъде закрита Върховната административна прокуратура и го определят като противоконституционно. “Съгласно чл. 126, ал. 1 КРБ, структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата. Това е израз на функционалната независимост на органите на съдебната власт и обуславя задължение на законодателя да уреди съществуването на прокуратура, съответна на Върховния административен съд”, пише в становището.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.