Цацаров и Борисов с критики към промените в ГПК

Цацаров призна, че Слънчев бряг е държава в държавата

Главният прокурор Сотир Цацаров е критикувал доста остро пред премиера Бойко Борисов измененията в ГПК, приети на първо четене от парламента през миналата седмица. И освен това по-късно днес ще проведе срещи с работодателските организации, за да ги запознае с позицията си. Както вече писахме, някои работодателски органицации като Асоциацията на индустриалния капитал възприеха изключително негативно законодателните промени, даващи право на прокуратурата да се меси в частно-правни отношения. Оказва се, че и Сотир Цацаров е на същото мнение, а в известна степен – дори и премиерът Борисов.

“На практика, предлаганите норми възстановяват правомощията на прокурорските органи, ограничени от 01.04.1998 г. с промени в ГПК. (..) Въвеждането отново на такива разпоредби не може да бъде оценено положително. Проблемът не е в това, дали прокуратурата има необходимите „капацитет и интегритет” да упражнява такива права. Такива доводи принизяват ефекта от подобен закон до нивото на обикновения политически популизъм. Придаването на нови правомощия в гражданското съдопроизводство създава условия за намеса на държавни органи в частно-правни отношения, което, откровено казано, може да създаде опасни прецеденти в развитието на нормалния граждански оборот”, е заявил главният прокурор Сотир Цацаров, цитиран от “Фокус”. Освен това, Цацаров е изтъкнал, че действащият ГПК предвижда принципното положение, че държавата се представлява от министъра на финансите, а по дела, които се отнасят до недвижими имоти, държавна собственост – от министъра на регионалното развитие и благоустройството и в този смисъл конкретният повод (сделките „за едно евро”), не може да обоснове сам по себе си предлаганите изменения. По думите на Цацаров, повече права не са нужни на държавното обвинение, а на министъра на финансите, при осъществяваната от него защита на интересите на държавата, включително и в гражданския процес.

Независимо от оттеглянето на Законопроекта за допълнение на Наказателно – процесуалния кодекс, поради направените изявления за такива промени в Закона за съдебната власт, главният прокурор коментира и възможността да спира финансови операции или сделки за срок до 48 часа. Според Цацаров такова законодателно решение, е крайно неприемливо и крие опасности за свободния гражданския оборот и за търговците, далеч по-големи от тези, които могат да възникнат с коментираните промени в ГПК.

Логично е министърът на финансите да разполага с такива правомощия при защита на интересите на държавата и то в изключителни случаи. Главният прокурор се нуждае от такива правомощия по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и по Закона за мерките срещу изпирането на пари, но не и в други случаиь, изтъква Цацаров.

Бойко Борисов сподели напълно аргументите на главния прокурор и се ангажира да запознае с тях парламентарната група на ГЕРБ. Министър-председателят също изрази становище, че връщането към законодателни решения, отменени от 1998 г. е спорно, и следва да се търси друг подход, свързан с права на министъра на финансите, като представител на държавата, който подлежи на парламентарен контрол.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.