Три българки спечелиха дела срещу държавата за дискриминация

Обезщетения на лица, подали индивидуални комуникации за нарушени човешки права, във връзка с неизпълнение от страна на България на разпоредбите на международни конвенции на ООН ще бъдат изплатени от страна на Република България. Решението бе взето на заседанието на правителството на 12 ноември 2014 г., съобщиха от Фондация «Български център за джендър изследвания» (БЦДИ).

Три от случаите, по които е одобрено обезщетение, са за нарушени права по Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените /CEDAW/, а един е за нарушение на Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко и унизително отношение или наказание. Общият размер на обезщетенията е в размер на 27 000 лева.

Делата, заведени пред Комитета CEDAW са V.P. P. v. Bulgaria; Jallow v. Bulgaria; V.K. v. Bulgaria, при които пострадалите жени и момичета бяха първоначално консултирани, насочени към юристи и подкрепени от Фондация «Български център за джендър изследвания».

Това са първите случаи на определяне на еднократни обезщетения от българското правителство по комуникации, решени от органите по конвенциите на ООН. Ние, представителите на Фондация „БЦДИ” изразяваме гордостта и радостта си, че този прецедент стана факт благодарение на последователността на жените, чиито права бяха признати от международните органи, на усилията на техните адвокати и застъпници, както и в резултат на упоритата работа на Български център за джендър изследвания. Фондацията ни подкрепяше жените и момичетата по първите две дела в целия процес на преговорите с българското правителство за постигане на обезщетение, коментираха от БЦДИ.

Решението на МС стана факт и благодарение на усилията на Министерство на външните работи, както и на професионализма и компетентността на Дирекция „Права на човека” към МВнР.
Фондация „БЦДИ” изразява своята благодарност за оказаната подкрепа в процеса на комуникация и преговори за гласуване на еднократни обезщетения и на организациите от Сдружение „Алианс за защита срещу насилие, основано на пола”, които оказваха конкретна помощ на някои от пострадалите жени и момичета.

“С този акт правителството показва, че приоритет в неговата политика е да продължи напредъка на България в областта на защитата и реализацията на правата на човека”, пише в съобщение на правителствения пресцентър. В информацията на кабинета се казва още, че решението е стъпка към изграждането на нормативна уредба, в която ще бъдат включени препоръките на различните комитети по конвенциите на ООН за изплащане на справедливо финансово обезщетение.

За нас, представителите на организация, която от години работи в защита правата на жените взетото от МС Решение ще подкрепи усилията на българската държава за по-ефективно изпълнение на Конвенцията CEDAW и на приетия през 2013 г. План за изпълнение на Препоръките на Комитета за премахване н дискриминацията по отношение на жените. В процеса по изпълнение на препоръките неправителствените организации, работещи в областта на равнопоставеността и правата на жените имат особено решаващ принос.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.