Трети сме по зависима съдебна система в Европа

България е третата по зависимост страна в Европейския съюз,  в която независимостта на правосъдието се оценява най-слабо. Докладът е на Световния икономически форум, съобщава БТА.  Той е бил представен  в сряда от Европейската комисия. Преди нас в класацията по зависимост са Словакия и  Румъния. Най-независими са правораздавателните системи във Финландия, Холандия и Ирландия.

Изследването на Световния икономически форум отчита продължителността на делата, броя на завършените съдебни процеси, както и на "висящите" дела. Държавите от ЕС сами предоставят данните за проучването, а това, че понякога липсва информация, се дължи основно на липсата на водена национална статистика.

ЕК допълва, че всяко съдебно решение в държавите от ЕС се възприема като присъда на съд от Общността, а често процесите засягат правата на потребителите, електронната търговия, обществените поръчки, защитата на околната среда, интелектуалната собственост – части от единния пазар.

Влияние върху финансовата подкрепа

Представените  резултати в ЕК се очаква да повлияят на решенията за финансова подкрепа в осигуряването на независимостта на европейската съдебна система чрез бюджета на ЕС до 2020 година. ЕК изрично отбелязва, че наблюдението на съдебните системи в ЕС не отменя механизмите за мониторинг, чрез които от 2007 година се оценяват правосъдието и вътрешният ред в България и Румъния.

По отношение на електронното известяване на страните по дадено дела България се представя по-добре от Люксембург, Швеция, Белгия, Дания и Гърция .  За сметка на това обаче държавата ни е на последно място в ЕС по отношение на общия бюджет за правосъдие. През 2013 година бюджетът на цялата съдебна власт е около 230 милиона евро. ( В доклада не се включват данни за Белгия, Ирландия и Великобритания).

В челната десятка

По броя на съдии на глава от населението България е в челната десетица на ЕС. Странта ни заема осмо място. И тази част от проучването не включва данни от Белгия, Ирландия и Великобритания. България от своя страна не е предоставила статистика за броя на гражданските и търговските съдебни спорове, завършили с окончателно решение през миналата година, се отбелязва от ЕК.

По брой на адвокатите страната ни заема средата на класацията, непосредствено до Белгия. България е в средата на класацията за броя на съдиите, които са подложени на задължително
обучение.

Предпоследни по независимост в гражданските дела

В областта на независимостта при решаването на спорове по граждански дела нашата страна е на предпоследно място, преди Румъния. По този показател липсват данни за положението в Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта и Словакия.

В обобщението на представените данни се посочва, че в една трета от държавите от ЕС продължителността на съдебните дела е два пъти по-голяма от средното равнище за Общността, което води до множество "висящи" случаи.

Европейската комисия препоръчва съкращаването на сроковете на съдебните производства да бъде изведено в приоритет, като по този начин да бъдат насърчени инвеститорите
и средата за бизнес. Друга препоръка е по-често за решаването на споровете да бъдат използвани извънсъдебните похвати като медиацията.

БТА

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.