Трети шеф от БНБ с обвинение за КТБ

Днес Софийска градска прокуратура привлече по обвинение за престъпление по служба и Славияна Данаилова-Велева – Ръководител на екип в Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции” в Управление „Банков надзор“ на БНБ, съобщиха от прокуратурата.

Данаилова-Велева е обвинена за това, че в периода от м. май 2012 г. до 20.06. 2014 г. в качеството си на лице, заемащо отговорно служебно положение, е нарушила служебните си задължения във връзка с дистанционния надзор върху дейността на „КТБ“АД и проведените надзорни инспекции в банката.

След получаване на месечни и тримесечни аналитични надзорни доклади, уредени подробно в Наръчника за Система за оценка на риска, за нуждите на текущия надзор, не е осъществявала необходимия дистанционен надзор.

При провеждане на надзорна инспекция в „КТБ“ АД Славияна Данаилова-Велева, в качеството си на ръководител на екипа, е възпрепятствала извършването й от пълния състав проверяващи инспектори; давала е указания да не се проверява целесъобразността на изразходване на усвоените кредити; указала е на участващите инспектори от управление „Банков надзор” на БНБ да използват данните от работните документи, попълнени предварително от служители на проверяваната банка при изготвяне на изводите в Доклада от Надзорната инспекция на БНБ с № 1720-0189/29.11.2010г., без да извършват проверка на кредитите; възпрепятствала е провеждането на инспекцията, съкращавайки сроковете, определени със Заповед № РД 22-0823/23.04.2013 г. на Подуправителя на БНБ, ръководещ Управление „Банков надзор”; ограничила е контактите между инспекторите на БНБ и служителите на „КТБ“АД, във връзка с извършваната инспекция; създала е условия Докладът от инспекцията да бъде изготвен без предварително обсъждане с всички участници на проверяващия екип; представила доклада за съгласуване на подуправителя на БНБ и връчване на представляващ „КТБ“АД, без да бъде подписан от член на екипа, посочват от прокуратурата.

Престъплението е извършено с цел да набави облага за акционерите на “Корпоративна търговска банка”АД, изразяваща се в увеличаване на печалбата на акционерите, се отбелязва още в съобщението.

Спрямо Славияна Данаилова-Велева е взета мярка за неотклонение „Подписка“.

Преди два дни Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем по случая КТБ бившия подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор” Румен Симеонов. За престъпление по служба през юни 2014 г. бе обвинен и Цветан Гунев, подуправител на БНБ и ръководител на управление “Банков надзор” от юни 2013 г.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.