Трети месец безработицата се задържа на 12,2%

През март за трети пореден месец равнището на безработицата в страната се запазва на ниво 12,2%, показват огласените днес данни на Агенцията по заетостта. В бюрата по труда са регистрирани общо 398 858 души. Броят на новорегистрираните безработни е 37 945. От тях 10 590 са младежи до 29-годишна възраст.
Близо 18 хиляди свободни места са заявени на първичния пазар през март – с над 5500 места повече в сравнение с предходния месец и с 1562 повече в сравнение с март 2013 г.
През март работа са започнали 22 541 безработни. Започналите работа през март са с 8341 повече в сравнение с февруари и с 1608 повече в сравнение с март 2013 г.
На първичния пазар са започнали работа 18 606 безработни – с 5 297 лица повече в сравнение с февруари и с 2 207 лица повече в сравнение с март 2013 г.
България е на 7-о място по безработица в Европейския съюз, сочат данните на Евростат, огласени в края на февруари. През януари тази година без работа са били 424 хиляди българи, или 13,1 на сто от трудоспособното население. Повишила се е безработицата сред младежите до тревожните 30 процента.
Практически същото сочат и данните на националната статистика. През четвъртото тримесечие на 2013 г. коефициентът на безработица е 13.0%, като в сравнение със същото тримесечие на 2012 г. се отбелязва увеличение с 0.6 процентни пункта. По данни на Агенцията по заетостта, обаче, от началото на 2014 година безработицата е “замръзнала” на 12,2 %.
България е на второ място в Европейския съюз по темп на нарастване на безработицата сред младите хора до 25-годишна възраст. През 2008 г. 12,7% от икономически активните младежи са били без работа, а през 2012 г. делът им е скочил до 28,9% по данни на Евростат.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.