Трета година разследват смъртта на дете, убито от ток в училище

Под ръководството на Окръжна прокуратура гр. Благоевград се провежда разследване за смъртта на дете в с. Копривлен, община Хаджидимово, съобщиха от държавното обвинение.

На 19 май 2013г., 11- годишният Ангел е играел в училищния двор на Основно училище „Никола Вапцаров“ в с.Копривлен. При прескачане на металната ограда на училищния двор, детето се е опряло до оградата, при което мощен електрически удар причинил смъртта на Ангел. В оградата на училищния двор бил опрял скъсан електрически кабел, по който протичало електричество. Кабелът е бил скъсан, поради остаряла, а на места и липсваща изолация.

Към наказателна отговорност са привлечени Спирия Пелтеков и Михаил Витанов, двамата ел. монтьори в „ЧЕЗ Разпределение България“, за това че при условията на независимо съпричиняване, поради немарливо изпълнение на дейност, представляваща източник на повишена опасност, по непредпазливост са причинили смъртта на 11 годишно дете – престъпление по чл. 123 ал.1 от НК

На 07.03.2013г. двамата обвиняеми са извършили периодичен обход – оглед на ел. съоръжение Въздушна линия-ниско напрежение в района на Трафопост 5 – с.Копривлен. Проводниците от въздушно отклонение от Трафопост 5 до Основно училище „Никола Вапцаров“ – с.Копривлен са били с остаряла и негодна изолация, несъответстваща на изискванията за използване на изолирани проводници, изолацията била прегоряла от атмосферните влияния, силно напукана по цялото протежение на проводниците, а на места дори липсвала. Въпреки това, не само че не са установили реалното състояние на проводниците, но и вписали в съставения протокол за обход, че проводници в негодна изолация няма. Не са регистрирали по установения ред дефектите и неизправностите на въздушния електропровод, не са информирали незабавно прекия си ръководител за възникналата ситуация, за която има основателни причини да смятат, че представлява сериозна и непосредствена опасност за безопасността и здравето.

На 22.04.2013г. по повод аварийни повикване за нередности в ел. съоръжение Въздушна линия-ниско напрежение на Трафопост 5 – село Копривлен, двамата обвиняеми посетили отново участъка и отново не регистрирали по установения ред дефектите и неизправностите на въздушния електропровод и не информирали прекия си ръководител за негодната изолация на проводниците, сочещо на повишена опасност за здравето и живота.

Разследването продължава.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.