Тръгват първите 11 спални пътнически вагона

Първите 11 спални пътнически вагона тръгват от 30 април, съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. До края на днешния работен ден те ще получат разрешение за въвеждане в експлоатация от Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“. Три от тях са за превоз на лица с намалена подвижност. 11-те вагона ще бъдат включени към съставите на редовните влакове съгласно разписанието на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД.
Процедурата за издаването на разрешение за въвеждане в експлоатация на останалите 19 вагона продължава. Те ще преминат също през пробна експлоатация, за да се докаже, че покриват необходимите технически и функционални изисквания.
На 11 април служебният министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Кристиан Кръстев провери изпълнението на процедурата за издаване на разрешение за въвеждане в експлоатация на новите вагони. Тогава той пое ангажимент вагоните да получат разрешение за експлоатация до края на месец април и пътниците да могат да ги ползват за предстоящите Великденски празници.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.