Таксите по Закона за трансплантациите намаляват наполовина

Mинистерският съвет направи промени в Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по трансплантация по Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, Закона за здравето и Закона за лечебните заведения.
Те са свързани с изпълнение на законовото изискване за въвеждане на такси за всички нормативно определени административни услуги, предоставяни от Изпълнителната агенция по трансплантация, при максимално облекчаване на административната тежест за заявителите на съответните услуги.
Това съобщи пресслужбата на МС.
Въвеждат се нови такси за издаване на разрешения за внос на органи от трети страни, предназначени за трансплантация, за внос от и за износ в трети страни на тъкани и/или клетки, предназначени за трансплантация, и за внос от и за износ в трети страни на яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи.
Размерът на одобрените такси е 10 лв. и е разходоориентиран.
Друга промяна е намаляване с 50 на сто на две от действащите такси – за издаване на заверено копие и на допълнителен екземпляр от документите по тарифата.
Новият размер на тези такси ще бъде 5 лв., като тази промяна е стъпка към изпълнение на плана на правителството за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса, се посочва в съобщението.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.