България

Парламентът осъди масовото изтребление на арменците в Османската империя

С гласовете на 157 депутати Народното събрание прие решение за признаване масовото изтребление над арменците в Османската империя през периода 1915-1922 г. С решението се обявява 24 април за Ден на възпоминание на жертвите. Против […]