България

Съдилищата имат пари само за още две седмици

Средствата за издръжка на съдилищата свършват след две седмици. Спрямо миналата година издръжката за съдилищата е по-малко с 55 на сто. Софийският районен съд дължи 900 000 лева за експертизи и други разходи. Това стана […]