АКЦЕНТИ

Наредба на общинския съвет Хасково отменена заради неспазен с един ден срок за обществени консултации

С Решение № 367/09.06.2011 г., Административен съд Хасково отменя направеното изменение в Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на Община Хасково. Съгласно чл. 26, ал. 2 от […]