Сметната палата откри финансови нарушения в Агенцията за безопасност на храните

Инспектори на Сметната палата са открили 275 843 лв. с неизяснен произход в Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ). Сумата е установена след извършения одит за периода 1 януари 2012 г. – 30 юни 2013 г, съобщи bTV. Установено е още, че за продължителен период от време в агенцията не е издаден вътрешен акт за определяне реда за събиране на приходи от държавни такси, в резултат на което са и неясните приходи.

Освен това одитът е установил сериозни нарушения на Закона за обществените поръчки, вкл. при изпълнението на програми, финансирани от ЕК. Заради такива нарушения от ЕК са са наложени санкции в размер на 175 148,94 евро и са счетени за неприемливи за съфинансиране – 335 993,10 евро.

Повечето договори за доставки по проектите са сключени с единствения участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, с което е допуснато договорните цени да са значително по-високи от обявената от възложителя прогнозна стойност.

Доставките през 2011 г. и 2012 г. за изпълнение на програмите са с едни и същи фирми, въпреки че са извършени по реда на ЗОП.

При шест от проверените 11 процедури за възлагане на обществените поръчки не са спазени нормативните изисквания и утвърденият вътрешен ред.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.