Стоки от държавния резерв за МВР и Агенцията за бежанциге

След АМ "Хемус" премиерът Борисов прекрати още обществени поръчки за над 600 милиона лева

Освободени държавни резерви ще бъдат предоставени за нуждите на МВР и агенцията за бежанците,съобщиха от правителствената информационна служба.

Правителството предоставя безвъзмездно на МВР и на Държавната агенция за бежанците освободени държавни резерви и военновременни запаси без възстановяване. Това са санитарни материали и постелъчен инвентар, чрез които ще се подпомогне осигуряването на подходящи условия за настаняване на чужденци на територията на България.

Материалите включват термофорни казанчета, посуда, нестерилни марлени компреси и превързочни материали, походни легла, болнични кревати и др.

През последните две години България прие голям за капацитета на страната ни смесен миграционен поток, съставен от лица, търсещи международна закрила, и от незаконни мигранти. Това завишава отговорностите на дирекция „Миграция” и ГД „Гранична полиция” към МВР и на Държавната агенция за бежанците по управление и експлоатация на изградените места за настаняване на незаконни мигранти и лица, търсещи закрила.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.