Стойнев: Оставяме икономиката във възход

Нашата основна цел бе възстановяването на икономическото развитие на страната и полагането на основите на устойчив икономически растеж. Това се посочва в отчета за работата на Министерство на икономиката и енергетиката, публикуван днес на сайта на институцията. Ето и части от самия доклад:

Обобщени резултати

Индексът на промишленото производство през месец май отчита ръст от 6,7%, спрямо същия период на предходната година; добивната промишленост нараства с 15,3% за изтеклата една година; ръстът на преработващата промишленост е от 5,6% е спрямо май 2013 г. Преодоляхме негативната тенденция на спад на БВП през второто тримесечие на 2013 г. на годишна база и очакванията за рецесия. През последните три последователни тримесечия икономическият растеж е над 1%.

Тези положителни данни бяха оценени, както от българските работодателски организации, така и от международните инвеститори и финансови пазари. Най-добрата макроикономическа оценка е най-успешната пласирана емисия еврооблигации от България. Постигнахме лихвено натоварване от 3,06 % за 10-годишни облигации при 4,40 % за 5-годишни облигации, емитирани от предишното управление през 2012 г., пише в доклада.

Подобрена бизнес среда

За подобряване на бизнес средата правителството предприе антикорупционна реформа в обществените поръчки, с приемането на промените в Закона, и намаляване на административната и регулаторната тежест за бизнеса. Изпълнението на втория План за действие за намаляване на административната тежест за периода юли-декември 2013 г. доведе до намаляване на административната тежест за бизнеса със 124 млн. лв. годишно. Планираните до края на 2014 г. мерки се очаква да доведат до намаляване на административната тежест за бизнеса с още около 100 млн. лв. на годишна база.

Предприетите мерки от страна на правителството за подобряване на бизнес средата дадоха резултати като за първото тримесечие на тази година бяха създадени 40 000 нови работни места. По данни на Агенцията по заетостта през месец май 2014 г. безработицата в страната за втори пореден месец продължава да намалява значително.

Инвестиции

Действията за подобряване на бизнес средата дадоха отражение и върху инвестициите. Чрез промените в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите бе намалена административната тежест за инвеститорите, които кандидатстват за сертифициране. Въведе се единно заявление за кандидатстване.

Индустриални зони – 15 договори с фирми в областта на производството, строителството и търговията на стойност 153 млн. лв. и 1 650 работни места
Сертифицирани инвеститори – издадени 17 сертификата за клас инвестиция за проекти на стойност 137.32 млн. лв., създаващи 3 423 нови работни места
София Тех Парк – очаква се привлечения инвеститор българската компания „Уолтопия“ да направи инвестиции на стойност 15 млн. лв., от които 7.5 млн. лв. за научно-развоен център.

Външноикономическа политика

СТИВ – разкрити 20 нови служби за търговско-икономически връзки в бързорастящи пазари от Азия, Близкия Изток и Африка.
Разработени 2 нови финансови инструмента осигуряващи достъп до финансиране на малки и средни предприятия
4000 малки и средни предприятия, които досега не са изнасяли, но имат потенциал за експорт ще бъдат подкрепени от търговските служби на МИЕ за намиране на пазари извън страната
Прекият резултат от водената политика е 7% ръст на износа за 2013 спрямо 2012 и постигане на максимална абсолютна стойност на износа от 22 млрд. евро за последните 15 години.

Малки и средни предприятия и иновации

Приета Национална стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (МСП) за периода 2014-2020 г.
Разширен достъп до финансиране чрез Българската банка за развитие (ББР) чрез стартирането на фонда за капиталово участие при новостартиращи малки и средни предприятия.
Отпуснати 20 млн. лв. за иновационни дейности.
52 договора за получаване на държавна субсидия на обща стойност близо 10 млн. лева в резултат на Седмата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд.
Отпуснати 4,4 милиона лева за членство на България в Европейската космическа агенция, схема за трансфер на знания към предприятията (ваучерна схема), създаване на Акселератор България в Силициевата долина, Калифорния САЩ, проект “ТЕХНОСТАРТ” за насърчаване на иновационната активност на студентите и току-що завършили висшето си образование млади хора, в това число български студенти в чужбина.

Управление на държавните предприятия

Държавата се намеси като регулиращ фактор при оздравяването на ключови предприятия за българската икономика. Водехме се от нашата увереност, че държавата може да помогне и, че когато пазарите не функционират, държавата може да бъде регулиращият фактор.

Доказателство за това е програмата за преструктуриране на „ВМЗ“ ЕАД, чрез която бе избегнат фалит на държавното дружество и бяха осигурени нови поръчки в размер на 75 млн. лв. Към момента в предприятието работят 2387 човека, като са разкрити нови 341 работни места.

Реализира се и програма за преструктуриране и оздравяване на „Монтажи” ЕАД. Изплатени са в значителна степен дължимите възнаграждения и са погасени публичните задължения на дружеството в размер на милиони левове. Дружеството вече е пълноправен играч на пазара на обществените поръчки и се конкурира с най-големите частни предприемачи.

Стартирахме процедура за технологично и организационно преструктуриране на „Ел Би Булгарикум” ЕАД, в изпълнение на проект по ОП „Конкурентоспособност”.

Оперативна програма „Конкурентоспособност“, 2007 – 2013 г.

В периода 1 юни 2013 г. – 31 юли 2014 г. сключените нови договори с бенефициенти са 780 на стойност 602 млн. лв.
Изплатени близо 523 млн. лв., което представлява над 57 % от общите плащания.
За 2013 г. бяха спасени 100 млн. лв. – констатиран риск от загуба на средства

Целият отчет на МИЕ може да бъде намерен на сайта на министерството.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.