Стабилен растеж в Централна и Източна Европа

“В Централна и Източна Европа (ЦИЕ) в момента наблюдаваме смесена картина. Прогнозите за БВП за 2014 г. в Централна Европа остават стабилни с 3.1% за Полша, 2.6% за Чехия, 3% за Унгария и 2.7% за Словакия. Нашата прогноза за общия ръст в Централна Европа не се е променила и остава на ниво от около 3% за 2014 г. и 2015 г.” Така Петер Брециншек, Главен анализатор на Райфайзен Рисърч в Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ), оценява състоянието на нещата в своята презентация на стратегията “Австрия и Централна и Източна Европа” за четвъртото тримесечие на 2014 г.

Най-голямата ревизия беше направена в Югоизточна Европа – разочароващото второ тримесечие за вътрешните инвестиции в Румъния принуди анализаторите значително да намалят своите прогнози за растеж за 2014 г. от 3.5% до 2%, а също така да намалят и своите прогнози за следващата година. Хърватия и Сърбия продължават да изпитват затруднения, като Хърватия може отново да не се върне на територията на растежа и през 2015 г. – за седма поредна година. При няколкото ключови страни в Югоизточна Европа, в които динамиката на растежа е по-ниска, прогнозата за растеж на ЮИЕ се намалява до 1.2% за тази година и 2.2% за следващата година (от 2.0% за 2014 г. и 2.9% за 2015 г.). Брециншек посочва, че за повечето страни от Централна и Югоизточна Европа по-слабото от очакваното възстановяване в еврозоната има много по-голямо въздействие, отколкото влошаването на преките икономически връзки с Русия.

„Перспективите за Русия и Украйна са все още мрачни и затова отново намалихме нашите прогнози за БВП за 2015 г. за тези две страни. Към настоящия момент очакваме отрицателен растеж от минус 0.3% за Русия за 2014 г., и само 0.5% растеж за 2015 г. Русия е изправена пред дълъг процес на адаптация във връзка с намаляващата тенденция при потреблението. Украйна трябва да се опита да реорганизира своята регионална и икономическа структура. За нея очакваме отрицателен растеж от минус 7.0% за 2014 г. и минус 2% за 2015 г.” завършва Брециншек перспективите за растеж за региона на ЦИЕ.

Слаб икономически растеж в Австрия

“В сравнение с други страни от ядрото на еврозоната, икономическият сентимент в Австрия се разви слабо. В резултат на това, през следващите тримесечия икономическият растеж вероятно ще продължи да бъде много слаб. С перспективата вътрешното търсене да остане слабо, темповете на растеж на реалния БВП до първото тримесечие на 2015 г. вероятно ще бъдат подобни на това, което се наблюдаваше в последно време (плюс 0.2 на сто на тримесечна база през второто тримесечие). След това, изглежда вероятно, динамиката да се ускори, благодарение на частното потребление и инвестициите, но вероятно растежът ще остане по-скромен в сравнение с предишните периоди на икономически възход. Тази прогноза води до очаквани темпове на растеж на БВП от 0.9 на сто през 2014 г., последвани от 1.2 на сто и 1.9 на сто съответно през 2015 г. и 2016 г.”, коментира Петер Брециншек.

Докато увеличението на цените в еврозоната в момента е значително под 1%, през август Австрия регистрира най-високото ниво в еврозоната – 1.5% на годишна база. Основните фактори зад това са компонентите ресторанти и хотели, комуникации, свободно време, както и хранителните продукти, и като цяло услугите. За 2014 г. като цяло се очаква инфлацията в Австрия да възлезе на 1.5%, докато инфлационната динамика през 2015 г. би трябвало да се увеличи минимално с 1.7% и 1.9% през 2016 г.

Влияние върху пазарите на облигации и валутния пазар

Ултра-експанзивната монетарна политика на Европейската централна банка (ЕЦБ) и забавянето на инфлацията задействаха допълнителни спекулации относно намаляването на лихвените проценти в страни като Полша и Румъния. През 2015 г. анализаторите на Райфайзен Рисърч очакват да има дълга фаза на оттласкване от най-ниските нива на основните лихвени проценти и лихвите на междубанковия пазар.

През летните месеци чешкия и полския местни дългови пазари се представиха по-добре от своите конкуренти в региона. В същото време Русия отчете най-големи загуби, следвана от Турция, Унгария и Румъния. Брециншек коментира: „След рязката разпродажба през третото тримесечие очакваме движение за възстановяване към края на годината и фаворизираме краткосрочните облигации в Турция, Румъния и Русия. Подкрепени от солидни фундаменти, предпочитаме само по-дългосрочни полски и румънски ДЦК.”

Анализаторите очакват значително поскъпване на щатския долар спрямо еврото. Такава среда на изразена слабост на еврото обикновено не е благоприятна за централноевропейските валути, с изключение на руската рубла, която се очаква да се възстанови през четвъртото тримесечие след скорошното рязко спадане. В едногодишен хоризонт анализаторите виждат най-доброто представяне на полската злота спрямо еврото.

Цел за индекса ATX: 2,380 пункта до края на годината

През третото тримесечие и до днешна дата индексът ATX на Виенската фондова борса спадна с над средното ниво от 8 на сто, не само поради опасенията за приходите от страна на най-силно представените компании в индекса, но и от негативното влияние на кризата в Украйна. За разлика от това, повечето индекси на основните пазари в ЦИЕ отчетоха положителни тримесечни резултати. В момента ATX показва среден коефициент цена спрямо приходи (PER) от 17.8 към края на 2014 г. и 11 към края на 2015 г. Спадът на цените на акциите през летните месеци беше по-голям от очакванията на анализаторите на Райфайзен Центробанк, така че понастоящем пазарът е със сценарий на по-ниски цени спрямо икономическото развитие, трендовете за печалби и геополитическите рискове. Щефан Максиан, Главен анализатор на Райфайзен Центробанк обяснява, че „въз основа на нашия сценарий за стабилизиране на икономическите индикатори, както и поради паричните стимули от ЕЦБ, които бяха одобрени наскоро, положителните ефекти от слабостта на еврото върху експортно-ориентираните компании и презумпцията, че геополитическите напрежения няма да се изострят повече, очакваме продължаващо леко възстановяване до края на годината. До края на 2014 г. индексът ATX трябва да се покачи до 2,380 пункта, а в едногодишен хоризонт – до 2,450 пункта.”


Индустрии на фокус: индустрия, финанси, нефт и газ

Що се отнася до отделните индустрии, анализаторите на Райфайзен Центробанк подкрепят акции от индустриалния, финансовия и нефт, и газ сектора. В индустриалния сектор екипът на Райфайзен Центробанк за корпоративен анализ разчита на отделни имена, които се възползват от добрите нива на поръчки в неевропейски страни, както и от вътрешните мерки за реструктуриране. През идните седмици движението при банковите акции ще бъде определено от очакванията на участниците на пазара по отношение на резултатите от Прегледа на качеството на активите (AQR), който е планиран за края на октомври. Анализаторите на Райфайзен Центробанк предполагат, че сентимента спрямо банковите акции ще се подобрят отново веднага, след като несигурността във връзка с AQR и стрес теста през октомври бъдат преодолени и банковият надзор бъде поет от ЕЦБ. В очакване на възстановяването на цената на петрола и предвид поскъпването на щатския долар, анализаторите на Райфайзен Центробанк също разглеждат отделни петролни и газови компании като интересни.

Източник:РБИ-България

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.