Съюзът на съдиите скастри Местан

Подкопаване на съдебната независимост

Съюзът на съдиите в България изпрати отворено писмо по повод вчерашната декларация на ДПС, прочетена в парламента от лидера на движението Лютви Местан, в която се осъжда решението на САС да промени мярката за неотклонение на Октай Енимехмедов от задържане под стража вдомашен арест.
Ето и текстът на отвореното писмо, разпространено от ССБ.
„Управителният съвет на Съюза на съдиите в България категорично осъжда поредния случай на груба намеса в работата на съда и уронване на авторитета му чрез непремерени и необосновани изказвания на ръководител на парламентарно представена политическа сила. Намираме за абсолютно недопустимо от парламентарната трибуна да се коментира правилността на съдебни актове, каквито са невлязла в сила първоинстанционна присъда и окончателно определение, решаващо въпроса за мярката за неотклонение на подсъдим по същото висящо дело.
Принципите на правовата държава и разделението на властите изключват възможността представители на законодателната власт и политически фигури да се произнасят по въпроси, които са от изключителната компетентност на съда. Общественият дебат за актовете на съдилищата в една правова държава е позволен и полезен. Но в демократичните държави не само съществуващите международни стандарти, а и дължимият отговорен държавнически подход изискват лицата, заемащи висши политически постове и такива в законодателната и изпълнителната власт, да се въздържат от такива коментари, доколкото те представляват намеса в дейността на съдебната власт.
В конкретния случай тази граница решително е премината. В изказването на народния представител Лютви Местан пряко се оспорва възприетата от първоинстанционния съд правна квалификация на деянието и се сочи „правилната”, по убеждение на автора му; изразява се и становище каква е следвало да бъде мярката за неотклонение на подсъдимия; отправя се и обвинение за изпълнение на политически поръчки, участие в сценарии и дискриминационен подход, приписан на съда в лицето на различни негови съдебни състави. Напомняме, че в съдебния процес са взели участие както професионални съдии, така и съдебни заседатели, които са представители на обществеността. В изказването на г-н Местан се приписват и престъпни по съществото си действия на експерти, дали заключения в това си качество по делото.
Отправяме настойчив призив към представителите на законодателната и изпълнителната власт, както и към политическите партии, да не използват съда и съдебните актове като аргументи в политическите спорове и противопоставяния. Отново изразяваме и безпокойството си срещу опитите съдебни производства да се използват като поводи за провокиране на етническо противопоставяне”, завършва отвореното писмо на ССБ.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.