Средната продължителност на живота у нас е 74 години и 6 месеца

България е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота в Европейския съюз, потвърждават огласените днес данни на НСИ за периода 2011-2013 година.
Средната продължителност на живота общо за населението на страната е 74,5 години. С по-ниска продължителност на живота са само Литва и Латвия – 71,1 години, а най-дълго живеят в Испания (82,5) и Италия (82,4).

Средната продължителност на живота при мъжете е 71 години, докато при жените е със 7 години по-висока – 78 години. За десет години в периода между 2003 и 2013 г. средната продължителност на живота при жените е нараснала с 2,4 години, а при мъжете – с 2,3 години.

Средната продължителност на живота е с 2,7 години по-висока за населението в градовете (75,3 години), отколкото за населението в селата (72,6 години).

За хората, достигнали възраст 65 навършени години, очакваната средна продължителност на живота е 15,8 години.

В регионален аспект средната продължителност на живота варира от 72,3 години в област Враца до 76 години в област София. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на България.

Към 31 декември 2013 г. населението на България е 7 245 677 души.

Това показват окончателни данни на Националния статистически институт (НСИ) за населението и демографските процеси през 2013 г. В сравнение с 2012 г. населението на страната намалява с 38 875 души, или с 0,5%.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.